Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (2005)