Συνεργασίες

Η CDC είναι  εγκεκριμένος συνεργάτης των εταιριών:

  • ALPHA BANK
  • KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε
  • ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
  • Κ. ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
  • GEOINFORMATION S.A
  • NOYSIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Α.Ε
  • OPTIMUM VALUE ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
  • WEBLOGIC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
  • TUV AUSTRIA HELLAS