Έργα

Η CDC υλοποίησε έργα και προσέφερε υπηρεσίες σε εταιρίες και οργανισμούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά συνεργασίες ανά τομέα δραστηριοποίησης:

Δήμος Κερκύρας
Δήμος Κερκυραίων
Πε ΣΥΠ Ιονίων Νήσων
Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων
Ιερά Μητρόπολης Κερκύρας και Παξών
Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου
Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?