Γενική Παρουσίαση της Εταιρείας

Η CDC είναι εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κέρκυρα, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Είναι μέλος του Μητρώου Συμβούλων του ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων.

Η γεωγραφική θέση της Κέρκυρας και οι νέες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης επέβαλλαν την δημιουργία της CDC, που με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της Κέρκυρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τα στελέχη της CDC έχουν άριστη γνώση της Κερκυραϊκής πραγματικότητας και επιστημονική κατάρτιση.

Η CDC συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων και με επιστήμονες ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικές.

Η επιτυχημένη πορεία της CDC την τελευταία δεκαετία είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, την διατήρηση του υψηλού επιπέδου της τεχνογνωσίας και την συνεχή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες, σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών της CDC, εξασφαλίζει λύσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες, τεχνικά άρτιες, με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη.

Από τον Απρίλιο του 2007 η CDC σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις γραφείων στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, που ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν με χρηματοδότηση του ΠΕΠ του Γ΄ΚΠΣ το 2009 και που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών της στόχων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • Επωνυμία:ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ K.KIΤΣΑΚΗΣ E.Ε
 • Νομική Μορφή:Ετερόρρυθμος Εταιρεία
 • Διακριτικός τίτλος:CDC  management consultants
 • Έδρα:Κέρκυρα
 • Διεύθυνση:Κορινθίων 15
 • Τηλεφωνικό κέντρο:0030 26610  47300
 • Fax:0030 26610  81070
 • URL:cdci.gr
 • email 1:info@cdci.gr

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • H/Υ – Περιφερειακά
 • 1 Server Fusitsu simens xeon
 • 2  Fusitsu Simens tower Esprimo Core 2
 • 1 COMPAQ EVO PENTIOUM 4
 • 1 LAPTOP COMPAC Core 2
 • 1 laptop Quest Core 2
 • 1 xerox 6100 printer
 • 1 xerox phazer 6180 printer, fax, scanner
 • Λογισμικό
 • Windows server 2007 professional
 • Windows vista business
 • Microsoft office 2007