Υπηρεσίες

Η CDC στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Διαχείριση Έργων
 • Εξυγίανση – Ανασυγκρότηση Επιχειρήσεων
 • Πλάνα χρηματοδότησης
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση έργων και παρεμβάσεων
 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
 • Έρευνα αγοράς

 

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλων επενδύσεων χρηματοδοτούμενων από  αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 • Franchising επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακός αναπτυξιακός σχεδιασμός
 • Marketing προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διαφήμιση και προβολή επιχειρήσεων – προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Σχεδιασμός αναδιοργάνωσης τουριστικών μονάδων .
 • Αντιπροσώπευση και προβολή τουριστικών επιχειρήσεων  στο εξωτερικό.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Μελέτες και εφαρμογές πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας  επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Προβολή επιχειρήσεων και οργανισμών στο διαδίκτυο.

 

Δ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Επιλογή προσωπικού
 • Αξιολόγηση προσωπικού και συστημάτων αμοιβής

 

Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 • Real estate management

 

ΣΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 • Προαξιολόγηση – Αποτύπωση Υφηστάμενης Κατάστασης Καταλύματος
 • Διαδικασίες Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Καταλυμάτων